DIAMANTBORRNING under JORD

Underjordsborrning med fokus på bra arbetsmiljö

Specialanpassade riggar

Alla våra maskiner för underjordsborrning är specialanpassade i vår verkstad i Norsjö för att passa efter de olika behov som finns. Underjord arbetar vi på en one-piece plattform för bra arbetsmiljö. Det resulterar i att etableringen sker mer effektivt och därmed blir en säkrare arbetsmiljö. Plattformen fungerar även i gruvor med små borrkupor.

Våra riggar är datastyrda halvautomatiska och specialanpassade och vi kan erbjuda många olika slags maskiner, däribland har vi en Diamec Smart 8 som klarar ett borrdjup på +2000 m.

De senaste datastyrda riggarna

Vi använder oss av de senaste datastyrda riggarna på marknaden från Epiroc. För att förbättra arbetsmiljön ytterligare för vår personal har vi investerat i ett antal maskiner med automatisk rörhantering. Det innebär att borrningen blir säkrare och mer ergonomisk genom att mängden tunga lyft minskar.

Proteks säkerhetskultur

Proteks säkerhetskultur handlar bara till en mindre del om tekniska skyddsåtgärder, säkerhetsledningssystem och välskrivna policier.

Den stora delen handlar om att sätta fokus på borrlagens gemensamma attityder, värderingar och oskrivna regler, som i sin tur har sin grund i fundamentala mänskliga beteenden som respekt och tillit till varandra i borrlaget.

Noggrannhet & kvalitet

Våra erfarna personal arbetar med noggrannhet och kvalitet som ledord. De vet hur man ska arbeta samt vilka maskiner och kärnborrar som är bäst lämpade. Ni kan känna er trygga att de kärnprov som vi levererar är av hög kvalitet och framtaget på bästa möjliga sätt.

”Ni kan känna er trygga att de kärnprov som vi levererar är av hög kvalitet och framtaget på bästa möjliga sätt”

one-piece riggar

specialanpassade maskiner

klarar borrdjup på 2390m under jord

Maskiner med automatisk rörhantering

säkrare och mer ergonomisk arbetsmiljö

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Vi hanterar dina personuppgifter enligt allmänna dataskyddsförordningen.  LÄS MER